Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

  • merkitsee tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat.

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

  • totesi, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ollut.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).