Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, kokous 23.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Hallintojohtajan päätös § 32/2023: Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin, oheismateriaali
  • Valiokunnan tukiklinikan järjestäminen
  • Aluevaltuuston päätös 15.1.2024 § 9: 2. varapuheenjohtajan vaihtuminen tulevaisuus- ja strategiavaliokunnassa

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

  • merkitsee tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat.

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

  • merkitsi tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat.

Kokouskäsittely

Valiokunta keskusteli mahdollisesta tukiklinikan järjestämisestä jonkin alkuvuoden kokouksen yhteydessä Pirre- sekä M2-järjestelmiä koskien. Kokousmateriaalien osalta toivottiin, että jakelu toteutetaan valtuustokauden loppuun samalla tavoin kuin tähänkin saakka.

Ilkka Hjerppe poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).