Työsuojelutoimikunta, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 14 EU reach-asetus DI-isosyanaatit

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Euroopan unionin viranomaiset hyväksyivät 4.8.2020 di-isosyanaatteja koskevan rajoituksen, joka perustuu reach-asetukseen. Asetuksessa on täsmennetty sellaisten di-isosyanaattien (yksinään tai seoksissa), joiden pitoisuus on yli 0.1 painoprosenttia, teollisuus- ja ammattikäyttäjiä koskevat ohjeet ja koulutusvaateet. Di-isosyanaatteja käytetään useilla eri aloilla ja useissa eri sovelluksissa, muun muassa polyuretaanimuovien (PUR) valmistukseen. Koska di-isosyanaatit ovat allergisoivia ja voivat aiheuttaa työntekijöille hengitysteiden herkistymistä sekä sitä kautta työperäistä astmaa, EU:ssa on päädytty isosyanaatteja koskevaan rajoitukseen työntekijöiden suojelemiseksi.

Di-isosyanaatteja sellaisenaan tai muissa kemikaaleissa ei saa käyttää teollisuus- ja ammattikäytössä 24.8.2023 jälkeen, ellei käyttäjä ole suorittanut koulutusta hyväksytysti di-isosyanaattien turvallisesta käytöstä. Koulutusvaatimus koskee työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka käsittelevät di-isosyanaattia sellaisenaan, muiden aineiden aineosana tai seoksissa teollisuus- ja ammattikäytössä tai valvovat tällaisia tehtäviä.

 

Pirkanmaan hyvinvointialueella DI-isosyanaattia on ainakin muovikipseissä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Työsuojelutoimikunta sai tiedon Pirkanmaan hyvinvointialueen tilanteesta.

Päätös

Työsuojelutoimikunta sai tiedon Pirkanmaan hyvinvointialueen tilanteesta