Työsuojelutoimikunta, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 12 Kemikaalirekisteriasioiden tilanne työsuojelun näkökulmasta

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001, 5§ käyttöturvatiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Tämä pykälä velvoittaa työnantajaa ajantasaisen luettelon pitämisestä työpaikan kemikaaleista. Luettelossa on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot ja se mistä kemikaalista on saatavilla käyttöturvatiedote.

Pirkanmaan hyvinvointialueella on olemassa kemikaalirekisteri, jossa ylläpidetään yksiköiden kemikaaliluettelointia sekä ajantasaisia käyttöturvatiedotteita. Kemikaalien riskiarviointi tallennetaan Granite työturvallisuus-ohjelmaan, jotta kaikki työturvallisuuden riskit on kirjattuna samassa järjestelmässä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen kemikaalirekisterin tilanne.

Päätös

Merkitään tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen kemikaalirekisterin tilanne.