Työsuojelutoimikunta, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 13 Työturvallisuuslakimuutos 1.6.23

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Työturvallisuuslaki täsmentyi pykälien 8, 10, 11 ja 14 osalta. Lain täsmennyksellä pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä, edistämään työssä jaksamista sekä tällä tavoin parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä työkykyisenä aiempaa pidempään.

Työsuojelutoimikunnan kokouksessa käydään pykälittäin muutokset läpi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään, että työsuojelutoimikunta sai tiedoksi työturvallisuuslain muutoksen ja kävi keskustelun muutoksen huomioimisesta Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Päätös

Merkittiin,​ että työsuojelutoimikunta sai tiedoksi työturvallisuuslain muutoksen ja kävi keskustelun muutoksen huomioimisesta Pirkanmaan hyvinvointialueella