Työsuojelutoimikunta, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 11 Työturvallisuusriskiarvioinnin tilanne koko hyvinvointialueella

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Työturvallisuuslain 738/2002, 10§ Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi mukaan työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Pirkanmaan hyvinvointialueella vaarojen selvittämisen kirjaamiseen on käytössä kaikkialla Granite-järjestelmä. Granite-järjestelmän työturvallisuus riskiarviointi on oma osakokonaisuus, johon työturvallisuusriskiarviointi tehdään organisaatiorakenteen mukaisesti.

Työsuojelutoimikunnan kokouksessa esitellään riskiarvioinnin tilanne marraskuun alussa 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen työturvallisuusriskiarvioinnin tilanne.

Päätös

Merkitään tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen työturvallisuusriskiarvioinnin tilanne.