Työsuojelutoimikunta, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Puheenjohtajan valinta vuodelle 2024

Perustelut

Työsuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan siten, että puheenjohtajana toimii joka toinen vuosi työnantajan edustaja ja joka toinen vuosi henkilöstön edustaja. Tällöin toinen heistä toimii vuorovuosina myös varapuheenjohtajana.
Vuonna 2023 puheenjohtajana oli työnantajan edustaja.
Kuullaan esitys työsuojelutoimikunnan puheenjohtajasta vuodelle 2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Työsuojelutoimikunta päättää työsuojelutoimikunnan puheenjohtajan valinnasta vuodelle 2024.

Päätös

Työsuojelutoimikunta päätti valita työsuojelutoimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2024 Iikka Jäntin.

Kokouskäsittely

Petri Siuro esitti Iikka Jänttiä puheenjohtajaksi. Eerik Kuusisto kannatti Siuron esitystä.