Työsuojelutoimikunta, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Terveellinen työympäristö ohje

Valmistelija

  • Jukka Sertamo, RAKENNUSINSINÖÖRI, jukka.sertamo@pirha.fi

Perustelut

Työpaikan hyvä sisäympäristö tukee ja edistää tilojen käyttäjien terveyttä. Hyvän

sisäilman tunnusmerkkejä ovat puhdas ja raikas ilma, toimiva koneellinen ilmanvaihto,

oikea huonelämpötila sekä sopiva ilman kosteus. Työpaikan työskentelyolosuhteet ovat

kunnossa, kun sisäilman laadussa ei havaita puutteita, tilan käyttäjät ovat tyytyväisiä

sisäilmaan ja työpaikalla on toimiva malli sisäympäristöongelmien ennaltaehkäisyyn,

tunnistamiseen ja ratkaisuun

 

Tämän toimintamallin tarkoituksena on antaa ohjeita puhtaan sisäympäristön

edistämiseen, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn sekä todettujen sisäilmaongelmien

ratkaisuun Pirkanmaan hyvinvointialueella.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Työsuojelutoimikunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.

Päätös

Työsuojelutoimikunta merkitsi tiedoksi saadun selvityksen ja totesi esitellyn toimintamallin olevan hyvä. Kehitettävää on kuitenkin vielä käytönnöntarpeissa ja- toiminnassa.