Työsuojelutoimikunta, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2024

Perustelut

Työsuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajuus on päätetty vaihtuvan vuosittain työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken. Vuonna 2023 varapuheenjohtajana oli henkilöstön edustaja.
Kuullaan esitys työsuojelutoimikunnan varapuheenjohtajasta vuodelle 2024.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Työsuojelutoimikunta päättää työsuojelutoimikunnan varapuheenjohtajan valinnasta vuodelle 2024.

Päätös

Työsuojelutoimikunta päätti valita työsuojelutoimikunnan varapuheenjohtajaksi  Taina Niirasen vuodelle 2024.

Kokouskäsittely

Arto Ranta esitti Taina Niirasta varapuheenjohtajaksi. Teemu-Taavetti Toivonen kannatti Rannan esitystä.