Työsuojelutoimikunta, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Yhteenveto 2023 työpaikkaselvityksistä

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys kuuluu ennaltaehkäiseviin työterveyshuoltotoimiin.  Työpaikkaselvitys tulee tehdä työpaikan olosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella tai toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin.

Työpaikkaselvitys on työantajan vastuulla olevaa toimintaa. Selvitys tehdään yhteistyössä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa. Työpaikkaselvityksessä on tarkoitus tunnistaa työpaikan työterveys-, työkyky ja työturvallisuusasioita. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työterveyshuolto saa työpaikkaselvitystä varten riittävät tiedot, jotka ovat tarpeen työntekijöille työstä aiheutuvan terveydellisen vaaran tai haitan arvioimiseksi ja ehkäisemiseksi. Työpaikkaselvitystä tehtäessä hyödynnetään työyksikön  työturvallisuusriskienarviointia. Työterveyshuolto voi tehdä työpaikkaselvityksessä toimenpide-ehdotuksia työnantajalle työolosuhteiden edistämiseksi. Työnantajan on pidettävä työpaikkaselvitys kaikkien työntekijöiden nähtävillä työpaikalla.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminta alkoi 1.1.2023. Vuoden 2023 aikana työterveyshuolto Pirte on tehnyt työpaikkaselvityksiä yksiköihin eri syistä. Pääasialliset syyt ovat uusi aloittanut yksikkö eli työpaikan olosuhteiden muuttuminen tai sitten työpaikkaselvitys on edellisen kerran tehty noin viisi vuotta sitten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Työsuojelutoimikunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Työsuojelutoimikunta päätti merkitä tiedoksi saadun selvityksen.