Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti §:n 14 Aluevaltuuston edustajan valinta (lisäpykälä), §:n 15 Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenten vaihtuminen, Valkeakoski (lisäpykälä) ja 16 Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenten vaihtuminen, Lempäälä (lisäpykälä) ottamista käsittelyyn. Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevat asiat.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).