Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 LISÄPYKÄLÄ: Aluevaltuuston edustajan valinta (lisäpykälä)

383/2022

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 11. luvun mukaan vaikuttamistoimielimen jäsenellä (yksi jäsen / toimielin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 13.2.2023 § 8 valinnut aluevaltuuston edustajan ja varaedustajan vuodelle 2023. Valitaan vammaisneuvoston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon jäljellä olevaksi aluevaltuustokaudeksi.

Mikäli aluevaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Esitetään, että esittelypuheenvuorot edustajasta ja varaedustajasta aluevaltuustoon on kestoltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Vammaisneuvosto

  • valitsee vammaisneuvoston edustajan ja varaedustajan aluevaltuustoon jäljellä olevaksi aluevaltuustokaudeksi.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

  • valita yksimielisesti vammaisneuvoston edustajaksi aluevaltuustoon Tuija Kaivannon ja varaedustajaksi Milla Ilosen. 

Kokouskäsittely

Pykälä käsiteltiin §:n 16 Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston varajäsenen vaihtuminen, Lempäälä jälkeen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Kari Pajarinen ehdottaa, että puheenjohtaja Tuija Kaivanto jatkaa vammaisneuvoston edustajana aluevaltuustossa ja varaedustajana jatkaa Milla Ilonen. Tuula Haapamäki sekä Erkki Välimäki kannattavat ehdotusta. Valittiin yksimielisesti vammaisneuvoston edustajaksi aluevaltuustoon Tuija Kaivanto ja varaedustajaksi Milla Ilonen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).