Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 LISÄPYKÄLÄ: Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenten vaihtuminen, Valkeakoski (lisäpykälä)

383/2022

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto 11.10.2023 § 99

Aluehallitus on nimennyt 10.10.2022 § 223 sekä 19.12.2022 § 319 Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Vammaisneuvoston jäsenet Aila Seppälä ja Marketta Ojala ovat pyytäneet eroa vammaisneuvoston jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Jäsen voi ilmoittaa erostaan vammaisneuvostolle sähköpostitse. Yksittäisistä jäsenmuutoksista päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintojohtaja kunnan esittämän perusteella (Aluehallitus 20.2.2023 § 50). 

Eronpyynnöt ovat liitteenä.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi Aila Seppälän eron vammaisneuvoston jäsenyydestä,

  • merkitä tiedoksi Marketta Ojalan eron vammaisneuvoston jäsenyydestä sekä

  • pyytää Valkeakosken kaupunkia tekemään esitykset uusista jäsenistä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_____________________________

Vammaisneuvosto 24.1.2024 § 15

Hyvinvointialueen hallintojohtaja on nimennyt Valkeakosken kaupungin esityksen mukaisesti vammaisneuvoston jäseneksi Aila Seppälän ja Marketta Ojalan tilalle Reino Rantalan ja Ulla Konkarikosken. 

Liitteenä pöytäkirjanote Valkeakosken kaupunginhallituksen 20.11.2023 päätöksestä sekä hallintojohtajan päätös 18.1.2024 § 1/2024.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi hallintojohtajan päätöksen, jolla hallintojohtaja on nimennyt hyvinvointialueen vammaisneuvostoon jäseniksi Aila Seppälän ja Marketta Ojalan tilalle Reino Rantalan ja Ulla Konkarikosken Valkeakosken kaupungista. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pykälä käsiteltiin §:n 6 Vammaisneuvoston toiminnan itsearviointi jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).