Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 LISÄPYKÄLÄ: Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston varajäsenen vaihtuminen, Lempäälä (lisäpykälä)

29520/2023

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Lempäälän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.11.2023 § 289 nimetä Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon Lempäälän edustajaksi eronneen varajäsenen Jukka Riihenmäen tilalle Reijo Kivisen.

Hyvinvointialueen hallintojohtaja on nimennyt Lempäälän kunnan esityksen mukaisesti vammaisneuvoston varajäseneksi Jukka Riihenmäen tilalle Reijo Kivisen.

Liitteenä ote Lempäälä kunnanhallituksen 27.11.2023 päätöksestä sekä hallintojohtajan päätös 19.1.2024 § 2/2024.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi Jukka Riihenmäen eron vammaisneuvoston varajäsenyydestä,
  • merkitä tiedoksi hallintojohtajan päätöksen, jolla hallintojohtaja nimennyt hyvinvointialueen vammaisneuvostoon varajäseneksi Jukka Riihenmäen tilalle Reijo Kivisen Lempäälän kunnasta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).