Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Läsnäolo- ja puheoikeus

Ehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus suunnittelupäällikkö Anu Kalliolle ja hallintoassistentti Iina Toivoselle koko kokouksen ajaksi. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus myös vastuualuejohtaja Sonja Vuorelalle §:n 7 ajaksi ja tietojohtamisen suunnittelija Riikka Sujamolle sekä kehittäjä-sosiaalityöntekijä Elina Perkiölle §:n 8 ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).