Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Muut asiat

Perustelut

Muut esille tulevat asiat. 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).