Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen, Kangasala

383/2022

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto 8.11.2023 § 115

Aluehallitus on nimennyt 10.10.2022 § 223 sekä 19.12.2022 § 319 Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Vammaisneuvoston jäsen Jaana Suoranta on pyytänyt eroa vammaisneuvoston jäsenyydestä. Jäsen voi ilmoittaa erostaan vammaisneuvostolle sähköpostitse. Yksittäisistä jäsenmuutoksista päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintojohtaja kunnan esittämän perusteella (Aluehallitus 20.2.2023 § 50). 

Eronpyyntö on liitteenä.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi Jaana Suorannan eron vammaisneuvoston jäsenyydestä sekä

  • pyytää Kangasalan kaupunkia tekemään esityksen uudesta jäsenestä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_____________________________

Vammaisneuvosto 24.1.2024 § 10

Hyvinvointialueen hallintojohtaja on nimennyt Kangasalan kaupungin esityksen mukaisesti vammaisneuvoston jäseneksi Jaana Suorannan tilalle Tapani Lähteenmäen ja hänen varajäsenekseen Mauri Jussilan. 

Liitteenä pöytäkirjanote Kangasalan kaupunginhallituksen 4.12.2023 päätöksestä sekä hallintojohtajan päätös 13.12.2023 § 31/2023.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi hallintojohtajan päätöksen, jolla hallintojohtaja on nimennyt hyvinvointialueen vammaisneuvostoon Jaana Suorannan tilalle Tapani Lähteenmäen ja hänen varajäsenekseen Mauri Jussilan Kangasalan kaupungista.. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pykälä käsiteltiin §:n 14 Aluevaltuuston edustajan valinta jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).