Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi seuraavana vuorossa olevaa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anne Tuovila ja Marja-Liisa Veijalainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Veijalainen ja Sirpa Virtanen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).