Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Rakenteellinen sosiaalityö ja siihen liittyvät sosiaaliset raportit Pirkanmaan hyvinvointialueella

1510/2024

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueella toimii rakenteellisen sosiaalityön työryhmä ja palvelulinjakohtaisia rake-tiimejä. Palvelulinjojen yhteistyönä toteutetaan alkuvuodesta 2024 sosiaalinen raportointi köyhyyden ilmiöstä. Rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen raportoinnin avulla tuotetaan asiakastyöhön perustuvaa tietoa. Saadun tiedon avulla voidaan kehittää ja kohdentaa toimenpiteitä vaikuttavasti sekä parantaa sosiaalihuollon, sosiaalityön ja hyvinvointialueen muun hyvinvointia edistävän toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Kuullaan HOPPU2 hankkeen tietojohtamisen suunnittelija Riikka Sujamon ja avopalvelujen rakenteellisen sosiaalityön kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiön esittely ja käydään pyydetty kommentointikierros aiheesta.

Oheismateriaalina ”Ennakkomateriaali ja kommenttipyynnöt sosiaaliseen raporttiin ilmiöstä köyhyys, 24.1.2024”.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä kuulluksi köyhyyden ilmiötä koskevan sosiaalisen raportoinnin esittely ja siitä käyty keskustelu.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

  • merkitä kuulluksi köyhyyden ilmiötä koskevan sosiaalisen raportoinnin esittelyn ja siitä käydyn keskustelun
  • kerätä vammaisneuvostolta kommenttit ja huomiot asiaan "Rakenteellinen sosiaalityö ja siihen liittyvät sosiaaliset reportit Pirkanmaan hyvinvointialueessa" 2.2.2024 mennessä
  • laatia lausunnon kommenttiyhteenvedon pohjalta ja toimittaa sen kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiölle tiedoksi 9.2.2024 mennessä
  • liittää lausunnon pöytäkirjalle lausunnon valmistumisen jälkeen.

Kokouskäsittely

Yhteenvetona keskustelusta esiin nousi:

  • neuvoston alustavia ajatuksia: taloudellisia riskejä, ongelmia ja syrjäytymistä ovat aiheuttaneet mm. linjaliikenteen maksukäytäntöjen epätasa-arvo ja yleisesti liikkumisen kulut, maksuttomien palvelujen muuttuminen maksullisiksi, lääkekulumenot, harrastusmahdollisuuksien rajoittuminen tai loppuminen ja apuvälineiden saantiin liittyvät ongelmat

Tiedoksi

Elina Perkiö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).