Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi:

  • Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 21.12.2023 § 32/2023 Ulkopuolisten asiantuntuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

  • merkitä tiedoksi Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 21.12.2023 § 32/2023 Ulkopuolisten asiantuntuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin 
  • merkitä tiedoksi käyty keskustelu vammaispoliittisen ohjelman aloitteen valmistelun etenemisestä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).