Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vammaisen henkilön lyhytaikainen huolenpito toimeksiantosopimuksella

1096/2024

Valmistelija

  • Sonja Vuorela, VASTUUALUEJOHTAJA, sonja.vuorela@pirha.fi

Perustelut

Yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisena palveluna (519/1977, 2 § yksilöllinen hoito ja muu huolenpito). Kehitysvammalain mukaisena yksilöllisenä hoitona ja huolenpitona järjestetään erilaista lyhytaikaista huolenpitoa, mm. tilapäishoitoa, aamu- ja iltapäivätoimintaa ja loma-ajan hoitoa. Vammaissosiaalityössä on valmisteltu esitystä lyhytaikaisen huolenpidon uudesta järjestämistavasta. Lyhytaikaista huolenpitoa on tarkoitus jatkossa järjestää toimeksiantosopimussuhteisen hoidon avulla. Tässä järjestämistavassa hyvinvointialue tekee toimeksiantosopimuksen hoitajan kanssa ja maksaa hoidosta hoitopalkkion. Järjestämistapa vertautuu omaishoidon vapaiden järjestämiseen sijaishoitona.

Lyhytaikaista huolenpitoa järjestetään kehitysvammalain 2 §:n mukaisena palveluna sellaisille asiakkaille, joiden on katsottu kuuluvan lain soveltamisen piiriin ja joille on myönnetty erityishuolto-ohjelma. Palvelu voi olla koko- tai osavuorokautista ja se järjestetään asiakkaan kotona tai hoitajan kotona. Toimeksiantosopimus järjestämistapana voi soveltua tilanteissa, joissa vammainen henkilö ei vamman tai sairauden vuoksi pärjää yksin kotona ja hänen huolenpidostaan vastaa yleensä huoltaja/huoltajat tai omaishoitaja, mutta huoltaja tai hänestä huolehtiva läheinen on pakottavasta syystä tilapäisesti estynyt huolehtimaan vammaisesta henkilöstä. Erityishuoltona järjestettävä lyhytaikainen huolenpito ei korvaa omaishoidon lakisääteisiä vapaapäiviä eikä sillä paikata omaishoitajan sairaslomia.  

Toimeksiantosopimuksella järjestettävä lyhytaikainen huolenpito soveltuu tilanteeseen, jossa vammaisella henkilöllä on jo tiedossa läheinen, joka voisi pitää hänestä huolta tarvittavan ajan. Tilannekohtaisesti arvioidaan, soveltuuko toimeksiantosopimusteinen järjestämistapa asiakkaan tilanteeseen. Hoitajalta ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Hoitaja voi olla esimerkiksi vammaisen henkilön isovanhempi, perheystävä tai muu täysi-ikäinen läheinen, jonka vammainen henkilö hyväksyy sijaishoitajakseen ja joka terveydentilansa ja elämäntilanteesta puolesta on soveltuva tehtävään.   

Tällä järjestämistavalla on tarkoitus monipuolistaa lyhytaikaisen hoidon järjestämisen tapoja ja vähentää kalliin ostopalvelun tarvetta. Järjestämistavan käyttöönotolla on myös tarkoitus valmistua lyhytaikaisen hoidon käytön laajentumiseen uudessa vammaispalvelulaissa.

Liitteenä toimeksiantosopimuksella järjestettävän lyhytaikaisen huolenpidon myöntämisperusteet.

Ehdotus

Vammaisneuvosto

  • merkitsee sosiaalityön johtaja Sonja Vuorelan esittelyn sekä käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

  • merkitä sosiaalityön johtaja Sonja Vuorelan esittelyn sekä käydyn keskustelun tiedoksi
  • kerätä vammaisneuvostolta kommenttit ja huomiot asiaan "Vammaisen henkilön lyhytaikainen huolenpito toimeksiantosopimuksella" 2.2.2024 mennessä
  • laatia lausunnon kommenttiyhteenvedon pohjalta ja toimittaa sen vastuualuejohtaja Sonja Vuorelalle ja Anni Vainionpäälle sekä aluehallitukselle tiedoksi 9.2.2024 mennessä
  • liittää lausunnon pöytäkirjalle lausunnon valmistumisen jälkeen.

Kokouskäsittely

Pykälä käsiteltiin §:n 10 Pirkanmaan hyvinvointialueen Vammaisneuvoston jäsenten vaihtuminen, Valkeakoski jälkeen.

Merkittiin, että Anne Beresford poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Yhteenvetona keskustelusta esiin nousi:

  • toimeksianto-sopimusmallin kehittäminen lähtenyt kehitysvammaisten ap/ip-hoidon tarpeista
  • palvelu kohdennettu vain kehitysvammaisten erityishuoltopäätöksen saaneille lapsille
  • perustuu perheen kanssa tehtävään yksilölliseen palvelutarpeen arvioon
  • on yksi järjestämistapa (ei uusi palvelu vammaispalvelujen kokonaisuudessa)

 

Tiedoksi

Aluehallitus, Sonja Vuorela, Anni Vainionpää

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).