Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vammaisneuvoston pöytäkirjanpitäjän ja asiantuntijasihteerin vaihtuminen

1511/2024

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Vaikuttamistoimielinten kehittämistyön osana vammaisneuvoston pöytäkirjanpitäjäksi vaihtuu hallintoassitentti Iina Toivonen ja varapöytäkirjanpitäjäksi hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu, neuvoston asiantuntijasihteerinä toimii suunnittelupäällikkö Anu Kallio ja hänen varallaan asiantuntijasihteerinä toimii suunnittelija Riikka Piironen.

 

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • että pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintoassistentti Iina Toivonen ja varapöytäkirjanpitäjänä toimii hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu
  • että asiantuntijasihteerinä toimii suunnittelupäällikkö Anu Kallio ja hänen varallaan toimii suunnittelija Riikka Piironen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).