Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

383/2022

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Valitaan vammaisneuvostoon puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimikautensa loppuun. Mikäli puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina. 

Esitetään, että esittelypuheenvuorot puheenjohtajaksi ovat kestoltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

 

Ehdotus

Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vanhusneuvostoon toimikautensa loppuun.

Päätös

Vammaisneuvostoon puheenjohtajaksi toimikautensa loppuun valittiin Tuija Kaivanto ja varapuheenjohtajaksi Esko Jantunen.

Kokouskäsittely

Raija Rihkajärvi ehdotti Tuija Kaivantoa jatkamaan puheenjohtajana ja Esko Jantusta jatkamaan varapuheenjohtajana uudelle toimikaudelle. Kari Pajarinen kannatti ehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).