Vammaisneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vammaisneuvoston toiminnan itsearviointi

26598/2023

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto arvioi ja kehittää toimintaansa. Ensimmäinen itsearviointikysely koskee vuotta 2023. Itsearviointitiedot kootaan neuvoston jäsenille suunnatun sähköisen Webropol-kyselyn avulla 22.1.2024 mennessä. Vastaukset tuotetaan yhteenvetoraporttina. Kokouksessa käydään läpi vammaisneuvoston toiminnan itsearvioinnin tulokset.

Vammaisneuvoston jäsenet ovat saaneet kokouskutsun mukana linkin itsearviointikyselyyn.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • Merkitä tiedoksi vammaisneuvoston itsearvioinnin yhteenvetoraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Itsearvioinnin kyselyn tuloksia käytiin läpi ja yhteenvetona keskustelusta esiin nousi:

  • kokonaisarvosana vammaisneuvoston toiminnasta hyvä
  • kokousten päätöksenteko selkeää
  • kokousaikoja tarve lyhentää
  • toivomuksena teemakohtaisia asiantuntijatyöryhmiä mm. lausuntovalmisteluihin
  • korostetaan neuvostojen roolia asiantuntijana ja vaikuttajana Pirhassa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).