Vammaisneuvosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoituminen integraatiovastuualueella

Perustelut

Kuullaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikön ylilääkäri Maarit Varjonen-​Toivosen esittely hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoitumisesta integraatiovastuualueella.

Ehdotus

Merkitään kuulluksi ylilääkäri Maarit Varjonen-​Toivosen esittely hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoitumisesta integraatiovastuualueella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen poistui kokouksesta § 17 jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).