Vammaisneuvosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Lähetekeskustelu vaikuttamistoimielinten osallistumisesta Pirkanmaan hyvinvointialueen muiden toimielinten kokouksiin

Perustelut

Vammaisneuvoston 13.2.2023 kokouksessa ehdotettiin, että vaikuttamistoimielimien edustajat saisivat läsnä- ja puheoikeuden kaikkiin valiokuntiin ja toimielimiin. Käydään lähetekeskustelu asiasta. 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Tuija Kaivanto, varapuheenjohtaja Esko Jantunen, pöytäkirjanpitäjä Annamari Tuominen ja varapöytäkirjanpitäjä Riikka Piironen käyvät asiasta keskustelua muiden Pirkanmaan hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielinten puheenjohtajien ja pöytäkirjanpitäjien kanssa. Asia käsitellään vammaisneuvoston seuraavissa kokouksissa.  


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).