Vammaisneuvosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Läsnäolo- ja puheoikeus

Ehdotus

Myönnetään läsnäolo-​ ja puheoikeus asiakaskokemuspäällikkö Marika Järviselle kokouksen ajaksi,​ ylilääkäri Maarit Varjonen-​Toivoselle 17 §:n ajaksi sekä läsnäolo-​oikeus korkeakouluharjoittelija Lauri Tullalle kokouksen ajaksi.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).