Vammaisneuvosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Perustelut

Muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi muut asiat:

  • Tampereen kaupunki on lähettänyt tiedoksi pöytäkirjanotteen Tampereen kaupungin vammaisneuvoston 21.2.2023 pöytäkirjasta (§16 Hyvinvointialueen vammaisneuvostolle viestittävät asiat).  
  • Nokian kaupungin vammaisneuvosto on lähettänyt sähköpostitse pöytäkirjanpitäjä Annamari Tuomiselle esityksen muutamista selvityspyynnöistä Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostolle tai asiasta vastaaville viranhaltijoille.
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointisuunnitelman valmistelun ohjausryhmään on nimetty valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten puheenjohtajat.
  • Pöytökirjanpitäjä Annamari Tuominen lähettää sähköpostitse vammaisneuvoston jäsenille ja varajäsenille tiedustelun koskien sähköpostiosoitteiden tiedoksi saattamisesta vammaisneuvoston muille jäsenille ja varajäsenille.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).