Vammaisneuvosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pirkanmaan hyvinvointialueen Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma 

Perustelut

Kuullaan asiakaskokemuspäällikkö Marika Järvisen Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman esittely ja merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Ehdotus

Kirjataan tiedoksi vammaisneuvoston näkemykset Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelmasta.

Päätös

Kirjataan tiedoksi käydyn keskustelun pääkohtia. Vammaisille henkilöille tulee turvata yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja aidosti vaikuttaa. Vaikuttamiseen kuuluu muutakin, kuin pelkkää osallistumista. Aito osallistaminen tulee varmistaa, minkä vuoksi vaikuttamistoimielimet ja sidosryhmät kuten järjestöt tulee ottaa mukaan suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Asiat tulee tuoda tiedoksi sidosryhmille ja vaikuttamistoimielimille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vammaisneuvosto painottaa tiedon saavutettavuuden ja rakenteellisen esteettömyyden tärkeyttä. Viestinnän tulee olla avointa ja käytettävissä olevat viestintäkanavat ja -alustat saavutettavia. Vammaisneuvoston aloitemahdollisuudet tarvitsevat vielä selkeyttämistä. Osallistamisessa tulee huomioida myös heidät, ketkä eivät pysty itse ilmaisemaan mielipidettään. Tässä omaisilla ja läheisillä on merkittävä rooli. 

Kokouskäsittely

Pöytäkirjanpitäjä Annamari Tuominen valmistelee kokouksessa käydyn keskustelun perusteella tiivistelmän keskustelun pääkohdista, joka lähetetään sähköpostitse hyväksyttäväksi puheenjohtaja Tuija Kaivannolle, varapuheenjohtaja Esko Jantuselle sekä kokouksen pöytäkirjantarkastajille Anne Beresfordille ja Tuula Haapamäelle.

Merkittiin, että jäsenet Päivi Rasimus ja Eila Rantanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.  


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).