Vammaisneuvosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä kahta ensimmäistä jäsentä ja tarvittaessa aakkosjärjestyksessä seuraavaa jäsentä.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Anne Beresford ja Tuula Haapamäki.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).