Vammaisneuvosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Vaikuttamistoimielinten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille hankitaan käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueen pirha.fi-​päätteiset sähköpostiosoitteet,​ jotka julkaistaan myös hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).