Vammaisneuvosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Toimintasuunnitelma

Perustelut

Esitellään vammaisneuvoston budjetti vuodelle 2023. Käydään keskustelu vammaisneuvoston toiveista toimintasuunnitelmaan 2023.

Ehdotus

Valmistellaan toimintasuunnitelma seuraavaan kokoukseen (12.4.2023) käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös

Pöytäkirjanpitäjä Annamari Tuominen lähettää vammaisneuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse toimintasuunnitelman taulukon, johon pyydetään kommentteja sähköpostissa määriteltyyn määräpäivään mennessä. Kommenttien pohjalta laadittu toimintasuunnitelmaluonnos käsitellään seuraavassa kokouksessa (12.4.2023).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).