Vammaisneuvosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vammaisneuvoston työjärjestyksen valmistelu

Perustelut

Käydään lähetekeskustelu vammaisneuvoston työjärjestyksestä luonnoksen pohjalta.

Ehdotus

Valmistellaan vammaisneuvoston työjärjestys seuraavaan kokoukseen (12.4.2023) käydyn keskustelun pohjalta. 

Päätös

Pöytäkirjanpitäjä Annamari Tuominen lähettää vammaisneuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse luonnoksen vammaisneuvoston työjärjestyksestä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Työjärjestys käsitellään seuraavassa kokouksessa (12.4.2023).

Kokouskäsittely

Merkittiin, että jäsen Riitta Palomäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).