Vammaisneuvosto, kokous 8.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Aluevaltuustoaloite tasasuuruisten asiakasmaksujen poistosta takuueläkettä saavilta

11102/2024

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Kelan maksama takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen. Täysi takuueläke on tänä vuonna 976,59 e/kk. Sen voi saada vain silloin, kun henkilöllä ei ole muita eläkkeitä. Pirkanmaalla on vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut takuueläkkeen saajia yhteensä 10 624 henkilöä, saajien väestöosuus on 1,96% ja takuueläkettä on maksettu noin 2,22 m€.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt asiakasmaksuista 15.1.2024. Lain mukaan henkilö voi hakea maksuihin alennusta tai vapautusta, jos ne vaarantavat hänen toimeentuloaan. Näitä maksuja ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä maksukyvyn mukaan määrätyt maksut että tasasuuruiset maksut.

Vammaisneuvosto keskustelee aloitteen tekemisestä takuueläkettä saavien henkilöiden vapauttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon tasasuuruisista asiakasmaksuista.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä käydyn keskustelun tiedoksi
  • aloitteen tekemisestä takuueläkettä saavien henkilöiden vapauttamiseksi sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

  • merkitä tiedoksi käydyn keskustelun ja
  • selvitellä tarkennuksia kansaneläkettä saavien ja velkajärjestelyissä olevien osalta.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitti pohjaehdotuksen muutosta seuraavasti:

”Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi käydyn keskustelun ja
  • selvitellä tarkennuksia kansaneläkettä saavien ja velkajärjestelyissä olevien osalta"

Pirjo Pajunen kannatti muutosta, pohjaesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).