Vammaisneuvosto, kokous 8.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo-​ ja puheoikeudet seuraavasti:

  • palvelupäällikkö Katja Uitus-Mäntylä § 46 osalta
  • sosiaali- ja potilasasiavastaava Taija Mehtonen § 46 osalta
  • sosiaaliasiavastaava Sanna Juurakko § 46 osalta

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo-​ ja puheoikeudet seuraavasti:

  • sosiaali- ja potilasasiavastaava Taija Mehtonen § 46 osalta
  • sosiaaliasiavastaava Sanna Juurakko § 46 osalta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).