Vammaisneuvosto, kokous 8.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Muut asiat

Perustelut

Muut esille tulevat asiat. 

Ehdotus

Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat:

  • vaikuttamistoimielinten pöytäkirjojen sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto,
  • vammaisneuvoston seuraava kokous 5.6.2024 pidetään etäkokouksena,
  • keskustelu Tampereen vammaisneuvoston lähettämästä kannanotosta, jonka suhteen vammaisneuvosto toivoo jatkotoimenpiteitä.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).