Vammaisneuvosto, kokous 8.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi

  • vaikuttamistoimielinten puheenjohtajatapaamisen kuulumiset,
  • vammaispoliittisen ohjelman eteneminen.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).