Vammaisneuvosto, kokous 8.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 VAPA2035 ohjelman toteutus ja työryhmä

27853/2023

Valmistelija

 • Anu Kallio, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ, anu.kallio@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue on aloittanut vammaispalveluiden kehittämisohjelman eli VAPA2035-ohjelman suunnittelun. Tavoitteena on osallistaa palvelunkäyttäjiä, läheisiä ja järjestöedustajia mukaan ohjelman laadintaan. VAPA2035-ohjelmaan kuuluvat vammaispalvelujen pitkän tähtäimen tavoitteet ja kehittämisen suuntaviivat tulevien vuosien ajalle. Ohjelman yksi merkittävistä askeleista on uuden vammaispalvelulain voimaantulo 1.1.2025. Ohjelman ydintavoite on luoda toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä palvelurakenne, jossa asiakas saa tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. 

Aikavälillä 15.–28.4.2024 toteutetaan kysely, jolla kerätään pirkanmaalaisten ajatuksia ja kehitysehdotuksia vammaispalveluista. Kyselyn tuloksista ja VAPA2035 ohjelman taustoista järjestetään avoin tiedotustilaisuus 16.5. klo 16–18. VAPA2035 ohjelman valmistelun yhteydessä järjestetään neljä vapaaehtoista työpajatilaisuutta, joihin vammaisten toimialue on pyytänyt kutsuttuja järjestöjä nimeämään osallistujiksi yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen huomioiden edustajien pirkanmaalaisuus sekä eri ikäryhmien edustus. Vammaisneuvostoa edustaa puheenjohtaja ja lisäksi nimetään 2-3 edustajaa jokaiseen työpajaan. Työpajat järjestetään FM5 isossa kokoushuoneessa, jonka vuoksi osallistujamäärä on rajallinen.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää

 • osallistumisesta VAPA2035 valmistelun työpajoihin,
 • nimeää valmistelun työpajoihin edustajat.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti

 • osallistua VAPA2035 valmistelun työpajoihin,
 • nimetä työpajoihin edustajat seuraavanlaisesti:
  • työpaja 23.5.2024 Palveluista tiedottamisen, neuvonnan, ohjauksen ja matalan kynnyksen palvelut: Merja Saartila, Anne Beresford ja Lisa Wesin, varalla Kristiina Kantola.
  • työpaja 28.5.2024 Itsenäistä elämää tukevat palvelut: Tanja Hakala, Sirpa Virtanen ja Lisa Wesin.
  • työpaja 3.6.2024 Asumisen ratkaisut: Merja Saartila ja Minna Nikunoja.
  • työpaja 12.6.2024 Uusi vammaispalvelulaki ja uudenlaiset palveluiden järjestämisen tavat: Tanja Hakala, Sirpa Virtanen ja Lisa Wesin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja tiedusteli halukkaita VAPA2035 valmistelun työpajoihin vammaisneuvoston edustajiksi. Halukkaiksi edustajiksi työpajoihin ilmoittautui:

 • työpaja 23.5.2024 Palveluista tiedottamisen, neuvonnan, ohjauksen ja matalan kynnyksen palvelut: Merja Saartila, Anne Beresford ja Lisa Wesin, varalla Kristiina Kantola,
 • työpaja 28.5.2024 Itsenäistä elämää tukevat palvelut: Tanja Hakala, Sirpa Virtanen ja Lisa Wesin,
 • työapaja 3.6.2024 Asumisen ratkaisut: Merja Saartila ja Minna Nikunoja,
 • työpaja 12.6.2024 Uusi vammaispalvelulaki ja uudenlaiset palveluiden järjestämisen tavat: Tanja Hakala, Sirpa Virtanen ja Lisa Wesin.

Puheenjohtaja totesi, että vammaisneuvosto on valinnut yksimielisesti yllä mainitut henkilöt vammaisneuvoston edustajiksi VAPA2035 valmistelun työpajoihin.

Tiedoksi

Tuulikki Parikka, Liisa Lindberg, Markku Virkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).