Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hyvinvointialueen vanhusneuvoston Ylöjärven jäsenen vaihtuminen

383/2022

Valmistelija

  • Anna-Sofia Kujansuu, HALLINTOASSISTENTTI, anna-sofia.kujansuu@pirha.fi

Perustelut

Vanhusneuvoston kokous 24.10.2023 § 104

Aluehallitus on nimennyt 10.10.2022 § 223 sekä 19.12.2022 § 319 Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Vanhusneuvoston jäsen Esko Morikka on pyytänyt eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Jäsen voi ilmoittaa erostaan vanhusneuvostolle sähköpostitse. Yksittäisistä jäsenmuutoksista päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintojohtaja kunnan esittämän perusteella (Aluehallitus 20.2.2023 § 50). Eronpyyntö liitteenä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi Esko Morikan eron vanhusneuvoston jäsenyydestä,

  • pyytää Ylöjärven kaupunkia tekemään esityksen uudesta jäsenestä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

___________________________

Vanhusneuvosto 12.3.2024 § 24

Hyvinvointialueen hallintojohtaja on nimennyt Ylöjärven kaupungin esityksen mukaisesti hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseneksi Esko Morikan tilalle Hannele Kyttälä-​Koskinen.

Liitteenä hallintojohtajan päätös 6.3.2024 § 8/2024. 

 

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi hallintojohtajan päätöksen, jolla hallintojohtaja nimennyt hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Esko Morikan tilalle Hannele Kyttälä-​Koskisen Ylöjärven kaupungista. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).