Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ikä-HYTE -hanke

5652/2024

Valmistelija

  • Riikka Piironen, SUUNNITTELIJA, riikka.piironen@pirha.fi

Perustelut

UKK-instituutti on käynnistänyt keväällä 2023 kaksivuotisen Ikä-HYTE-hankkeen STM:n terveyden edistämisen määrärahalla. Hankkeessa kehitetään iäkkäiden liikkumista edistävä ja kaatumisten ehkäisyn huomioiva palvelupolku liikunta- ja hyvinvointipalveluiden sekä sote-palveluiden välille. 

Palvelupolku selkeyttää ja tukee iäkkäiden liikuntapalveluiden koordinointia ja toteutusta kunnan liikuntapalveluiden, hyvinvointialueen SOTE-palveluiden, kolmannen sektorin sekä muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Palvelupolun kohderyhmänä ovat erityisesti kotona asuvat, satunnaisesti SOTE-palveluita käyttävät iäkkäät kuntalaiset. 

Hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa UKK-instituutista esittelee ikä-Hyte- hanketta. Liitteenä hanke-esittely. 

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi hankekoordinaattori Julia Ben Khlifan esityksen Ikä-Hyte –hankkeesta ja käydyn keskustelun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa UKK-​instituutista esitteli ikä-​Hyte-​ hankeen ja poistui kokouksesta esittelyn ja asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Toimieluejohtaja Mari Ollinpoika saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.30. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).