Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:33. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).