Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Läsnäolo- ja puheoikeus

Ehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus hankekoordinaattori Julia Ben Khalifalle § 16 ajaksi, toimialuejohtaja Tuula Jutilalle § 17 ajaksi sekä toimialuejohtaja Mari Ollinpojalle § 18 ja § 19 ajaksi. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).