Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi seuraavana vuorossa olevaa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Salonen ja Tapio Somppi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).