Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vanhusneuvoston jäsenen eroaminen

3447/2024

Valmistelija

  • Anna-Sofia Kujansuu, HALLINTOASSISTENTTI, anna-sofia.kujansuu@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus on nimennyt 10.10.2022 § 223 sekä 19.12.2022 § 319 Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Vanhusneuvoston jäsen Reijo Laitinen on pyytänyt eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Jäsen voi ilmoittaa erostaan vanhusneuvostolle sähköpostitse. Yksittäisistä jäsenmuutoksista päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintojohtaja kunnan esittämän perusteella (Aluehallitus 20.2.2023 § 50). 

Eronpyyntö liitteenä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi Reijo Laitisen eron vanhusneuvoston jäsenyydestä,

  • pyytää Tampereen kaupunkia tekemään esityksen uudesta jäsenestä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).