Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vanhusneuvoston talouden toteuma 1-12/2023

28940/2023

Valmistelija

  • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 5.12.2022 § 129 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. Vuoden 2023 talousarviossa toimielimien kustannukset sisältyvät strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon ja muodostavat tehtäväalueella kokonaisuutena oman palvelulinjan (PL70). Palvelulinjataso on aluevaltuustoon nähden sitova tuloksen tasolla. 

Vanhusneuvoston toteutuneet kustannukset vuonna 2023 ovat yhteensä 32 105 €. Kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut) sekä muihin toimintakuluihin (vuokrakulut). 

Vanhusneuvoston talouden toteumaraportti vuodelta 2023 on liitteenä. Luvut ovat neuvoston lopulliset tilinpäätösluvut. Vanhusneuvoston vuoden 2024 talousarvio on riittävän suuruinen neuvoston toiminnalle, kun otetaan huomioon vuodelta 2023 toteutuneet kustannukset. 

Liitteenä vanhusneuvoston talouden toteuma 2023.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  • merkitä vanhusneuvoston talouden toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).