Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vastaus valtuustoaloitteeseen Palvelubussikokeilu Pirkanmaan hyvinvointialueella

92/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite toimitetaan aluevaltuuston sihteeristön sähköpostiin (aluevaltuusto@pirha.fi) ennen kokouksen alkamista. Aloitteen jättäneen valtuutetun tehtävänä on varmistaa, että aloitteessa mukana olevat valtuutetut ovat antaneet tähän suostumuksensa.

Puheenjohtaja toteaa jätetyt aloitteet.

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu

Ehdotus

Merkitään tiedoksi mahdolliset aluevaltuustoaloitteet.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

 • merkitä tiedoksi ja vastaanotetuksi seuraavat litteenä olevat valtuustoaloitteet
  • Valtuustoaloite - Itsetuhoisen turvakoti paikkaamaan psykiatristen osastopaikkojen riittämättömyyttä - Julia Sangervo (vihreät) + muut allekirjoittjat
  • Valtuustoaloite - Palvelubussikokeilu Pirkanmaan hyvinvointialueella - Tuula Petäkoski-Hult (sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän puolesta) + muut allekirjoittajat
  • Valtuustoaloite -  Potilaiden arjen helpottamiseksi lääkärin soittoaikojen tarkentaminen ja järkeistäminen - Klaus Myllymäki (keskustan aluevaltuustoryhmänn puolesta)

Valmistelija

 • Tuula Jutila, TOIMIALUEJOHTAJA, tuula.jutila@pirha.fi

Perustelut

Sosiaalidemokraattinen aluevaltuustoryhmä sekä vasemmistoliiton aluevaltuutetut Mikko Aaltonen ja Anne Nyman ovat jättäneet 4.12.2023 § 151 valtuustoaloitteen "Palvelubussikokeilu Pirkanmaan hyvinvointialueella." Aloitteessa esitetään, että hyvinvointialueella tutkittaisiin ja kokeiltaisiin palvelubussiliikenteen tuomia mahdollisuuksia. Aloitteen mukaan on tärkeää, että mahdollista hyvinvointialueen palvelubussitoimintaa tutkitaan ja kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa ja Tuomi Oy:n kanssa vuoden 2024 aikana. 

Vastausluonnosta valtuusaloitteeseen on valmisteltu ikäihmisten ja vammaisten yhteisten palvelujen toimialueella. 

Valtuustoaloite on pykälän liitteenä. Valtuustoaloitteeseen valmisteltu vastausluonnos on oheismateriaalina. 

Ehdotus

Vanhusneuvosto

 • käsittelee valtuustoaloitteeseen liittyvän vastausluonnoksen ja
 • antaa mahdolliset kommenttinsa vastausluonnoksesta.

Päätös

Vanhusneuvosto

 • käsitteli valtuustoaloitteeseen liittyvän vastausluonnoksen ja
 • totesi, ettei ollut huomautettavaa vastineluonnokseen. Mikäli jäseniltä tulee kommentteja 18.3. mennessä, toimitetaan kommentit valmistelijoille.

Tiedoksi

Tuula Jutila, Anni Vainionpää

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).