Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkastamiseksi

27196/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Piironen, SUUNNITTELIJA, riikka.piironen@pirha.fi

Perustelut

Vanhusneuvoston jäsen Riitta Vatanen esittää vanhusneuvoston jättävän aloitteen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkastamiseksi. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella myönnettävien taksikyytien maksimimäärä ja hakijan tulorajat tulee ottaa uudelleen käsittelyyn ja antaa päätöksiä tekeville mahdollisuus ratkaista taksikyytien määrä joustavasti sovittujen rajojen puitteissa hakijan elämäntilanne huomioon ottaen, kunnes korvaavat liikkumisratkaisut on saatu toteutettua hakijan kohdalla.

Ehdotus

Vanhusneuvosto 

  • käsittelee saapuneen aloiteluonnoksen sekä 
  • päättää aloitteen jättämisestä sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkastamiseksi. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti  

  • jättää aloitteen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkastamiseksi kokouksessa tehdyin muutoksin.  

Valmistelija

  • Tuula Jutila, TOIMIALUEJOHTAJA, tuula.jutila@pirha.fi
  • Milja Koljonen, VASTUUALUEJOHTAJA, milja.koljonen@pirha.fi
  • Katariina Somppi, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, katariina.somppi@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto on tehnyt aloitteen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteiden muuttamisesta (14.11.2023 § 114). Vanhusneuvosto on aloitteessaan esittänyt, että sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella myönnettävien kuljetuspalveluiden matkamäärä ja tuloraja otetaan uudelleen käsittelyyn. Päätöksiä tekeville viranhaltijoille toivotaan mahdollisuutta myöntää kuljetuspalvelumatkoja joustavasti sovittujen rajojen puitteissa. Aloitteessa todetaan lisäksi, että huomioon tulisi ottaa hakijan elämäntilanne, kunnes korvaavat liikkumisen ratkaisut on saatu toteutettua hakijan kohdalla.

Vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen on valmisteltu ikäihmisten ja vammaisten yhteisten palvelujen toimialueella. Vanhusneuvoston aloite ja vastaus aloitteeseen ovat pykälän liitteenä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto

  • merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuula Jutila, Milja Koljonen, Katariina Somppi, Anni Vainionpää

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).