Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Aluevaltuuston edustajan valinta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan vaikuttamistoimielimen jäsenellä (yksi jäsen / toimielin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo-​ ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.

Valitaan vanhusneuvoston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon. Mikäli aluevaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta ei ole yksimielinen,​ suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Esitetään,​ että esittelypuheenvuorot edustajasta ja varaedustajasta aluevaltuustoon on kestoltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

 

Ehdotus

Valitaan vanhusneuvoston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon vuodelle 2023.

Päätös

Aluevaltuustoon vanhusneuvoston edustajaksi valittiin puheenjohtaja Antero Saksala ja varaedustajaksi varapuheenjohtaja Leena Ojala. 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja suoritti kokouksessa koeäänestyksen ja totesi valinnan olevan yksimielinen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).