Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on nimennyt hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva jäsen. Hän johtaa puhetta, kunnes vanhusneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
 

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa vanhusneuvoston ensimmäisen kokouksen avatuksi.

Päätös

Martti Nykänen avasi kokouksen ja totesi vanhusneuvoston ensimmäisen kokouksen avatuksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).