Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja Antero Saksala päätti kokouksen klo 17:52.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).